VÅXNÄSGATAN 54

TELEFON 054-21 14 65

Användarvillkor

AVTAL MELLAN ANVÄNDARE OCH Pizzeriaromstad i Karlstad, Våxnäsgatan - Vi har even Glutenfri och Vegetarisk pizza

Pizzeriaromstad i Karlstad, Våxnäsgatan - Vi har even Glutenfri och Vegetarisk pizza Webbplats består av diverse webbsidor som sköts av Pizzeriaromstad i Karlstad, Våxnäsgatan - Vi har even Glutenfri och Vegetarisk pizza .

Pizzeriaromstad i Karlstad, Våxnäsgatan - Vi har even Glutenfri och Vegetarisk pizza webbplats erbjuds under förutsättning att du accepterar följande villkor utan förbehåll. Detta gäller även villkor som framgår av andra sidor på denna webbplats. Din användning av Pizzeriaromstad i Karlstad, Våxnäsgatan - Vi har even Glutenfri och Vegetarisk pizza webbplats bekräftar detta avtal på alla punkter och villkor.

ÄNDRINGAR AV DESSA VILLKOR

Pizzeriaromstad i Karlstad, Våxnäsgatan - Vi har even Glutenfri och Vegetarisk pizza förbehåller sig rätten att utan varsel ändra de villkor som gäller för Pizzeriaromstad i Karlstad, Våxnäsgatan - Vi har even Glutenfri och Vegetarisk pizza .

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBSIDOR

Pizzeriaromstad i Karlstad, Våxnäsgatan - Vi har even Glutenfri och Vegetarisk pizza webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbsidor ("Links"). Dessa webbsidor kontrolleras inte av Pizzeriaromstad i Karlstad, Våxnäsgatan - Vi har even Glutenfri och Vegetarisk pizza och Pizzeriaromstad i Karlstad, Våxnäsgatan - Vi har even Glutenfri och Vegetarisk pizza är på grund av detta inte ansvarig för innehållet på dessa webbsidor, detta gäller utan undantag alla länkar till externa webbsidor. Pizzeriaromstad i Karlstad, Våxnäsgatan - Vi har even Glutenfri och Vegetarisk pizza är heller inte ansvarig för överföring av data från de externa länkar som refereras från denna webbplats. Detta gäller utan undantag och alla former av överföring samt skadlig kod i form av virus etc. Pizzeriaromstad i Karlstad, Våxnäsgatan - Vi har even Glutenfri och Vegetarisk pizza erbjuder enbart dessa länkar som en tjänst för användaren. Förekomsten av dessa länkar betyder INTE att Pizzeriaromstad i Karlstad, Våxnäsgatan - Vi har even Glutenfri och Vegetarisk pizza sympatiserar med de uppfattningar som dessa webbsidor eller deras operatörer framställer.

MISSBRUK OCH OLOVLIG ANVÄNDNING

Vid användning av Pizzeriaromstad i Karlstad, Våxnäsgatan - Vi har even Glutenfri och Vegetarisk pizza webbplats, bekräftar och garanterar du Pizzeriaromstad i Karlstad, Våxnäsgatan - Vi har even Glutenfri och Vegetarisk pizza att du inte kommer att använda Pizzeriaromstad i Karlstad, Våxnäsgatan - Vi har even Glutenfri och Vegetarisk pizza på ett sådant sätt att det strider mot svensk lagstiftning eller villkoren på denna sida. Du får under inga omständigheter använda Pizzeriaromstad i Karlstad, Våxnäsgatan - Vi har even Glutenfri och Vegetarisk pizza webbplatsen så att det kan skada, avaktivera, överbelasta Pizzeriaromstad i Karlstad, Våxnäsgatan - Vi har even Glutenfri och Vegetarisk pizza eller förstöra andra användares besök/arbete med Pizzeriaromstad i Karlstad, Våxnäsgatan - Vi har even Glutenfri och Vegetarisk pizza webbplatsen. Du får ej skaffa tillgång eller försöka få tillgång till material som du inte erhållit tillstånd till genom Pizzeriaromstad i Karlstad, Våxnäsgatan - Vi har even Glutenfri och Vegetarisk pizza webbplatsen.

ANVÄNDNING AV KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

Pizzeriaromstad i Karlstad, Våxnäsgatan - Vi har even Glutenfri och Vegetarisk pizza webbplatsen kan innehålla anslagstavlor, chat, nyhetsgrupper, forum, personliga hemsidor, kalendrar eller andra kommunikationsfunktioner. Dessa funktioner har gjorts tillgängliga så att man kan kommunicera med större offentlighet eller med en grupp. Du accepterar därför att använda kommunikationstjänsterna i enlighet med de regler som gäller för berörda tjänster. Du accepterar att:
  • Inte på något sätt kränka rättsäkerheten för andra.
  • Inte publicera, ladda upp, distribuera någon form av opassande material eller information.
  • Inte ladda upp filer eller annat material som är skyddat av upphovsrätt utan att själv inneha dessa rättigheter eller ha skaffat tillstånd från innehavaren av rättigheten.
  • Inte ladda upp filer eller annat material som kan skada andras datorer.
  • Inte annonsera, göra reklam eller på annat sätt försöka sälja varor eller tjänster.
  • Inte genomföra undersökningar, förmedla kedjebrev, eller anordna pyramidspel.
  • Inte ladda ned någon fil där man känner till eller borde känna till inte kan distribueras med hänsyn till upphovrättsliga orsaker.

Pizzeriaromstad i Karlstad, Våxnäsgatan - Vi har even Glutenfri och Vegetarisk pizza har ingen förpliktelse att övervaka kommunikationstjänsterna. Dock förbehåller Pizzeriaromstad i Karlstad, Våxnäsgatan - Vi har even Glutenfri och Vegetarisk pizza sig rätten att läsa igenom och utvärdera material som är upplagt i dessa kommunikationstjänster. Pizzeriaromstad i Karlstad, Våxnäsgatan - Vi har even Glutenfri och Vegetarisk pizza förbehåller sig rätten att exkludera och förhindra tillgång till material och utan att lämna besked ta bort sådant material.

Pizzeriaromstad i Karlstad, Våxnäsgatan - Vi har even Glutenfri och Vegetarisk pizza förbehåller sig rätten att alltid kunna offentliggöra och lämna ut information som är nödvändig till stat eller myndighet. Pizzeriaromstad i Karlstad, Våxnäsgatan - Vi har even Glutenfri och Vegetarisk pizza varken godkänner eller ger tillstånd till information som kan finnas i våra kommunikationstjänster. På denna grund frånsäger Pizzeriaromstad i Karlstad, Våxnäsgatan - Vi har even Glutenfri och Vegetarisk pizza sig allt ansvar i förbindelse med kommunikationstjänsterna och var handling indirekt eller direkt som kan vara resultatet av att delta i någon av tjänsterna. Administratörer och användare är inte behöriga att tala eller upplysa på Pizzeriaromstad i Karlstad, Våxnäsgatan - Vi har even Glutenfri och Vegetarisk pizza vägnar. Deras synpunkter är inte nödvändigtvis synpunkter och inställningar som överenstämmer med Pizzeriaromstad i Karlstad, Våxnäsgatan - Vi har even Glutenfri och Vegetarisk pizza .


FÖRBEHÅLL OCH ANSVARSFRÅNSÄGELSE

ALL INFORMATION, MJUKVARUPRODUKTER, OCH TJÄNSTER I ELLER TILLGÄNGLIGA GENOM Pizzeriaromstad i Karlstad, Våxnäsgatan - Vi har even Glutenfri och Vegetarisk pizza WEBBPLATS KAN INNEHÅLLA FELAKTIGHETER. Pizzeriaromstad i Karlstad, Våxnäsgatan - Vi har even Glutenfri och Vegetarisk pizza FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR FEL I Pizzeriaromstad i Karlstad, Våxnäsgatan - Vi har even Glutenfri och Vegetarisk pizza WEBBPLATS SAMT KONSEKVENSER AV FEL I Pizzeriaromstad i Karlstad, Våxnäsgatan - Vi har even Glutenfri och Vegetarisk pizza WEBBPLATS.

KONTAKT: System@zenithsystem.se

UPPSÄGNING/TILLGÅNGSBEGRÄNSNING

Pizzeriaromstad i Karlstad, Våxnäsgatan - Vi har even Glutenfri och Vegetarisk pizza förbehåller sig rätten att utan varsel, säga upp din tillgång till Pizzeriaromstad i Karlstad, Våxnäsgatan - Vi har even Glutenfri och Vegetarisk pizza webplats och dess relaterade tjänster. Du som besökare, användare eller medlem av denna webbplats accepterar härmed dessa villkor. Överträdelse av dessa villkor kan medföra utestängning från webbplatsen och i värsta fall lagsökning enligt svensk och internationell lagstiftning.

 COPYRIGHT OCH  INFORMATION OM VARUMÄRKEN:

Allt innehåll på Pizzeriaromstad i Karlstad, Våxnäsgatan - Vi har even Glutenfri och Vegetarisk pizza webbplats är: Pizzeriaromstad 2020 och/eller deras partner. Alla rättigheter förbehålles.

VARUMÄRKEN
Namn och varumärken nämnda här kan vara varumärken för respektive ägare.

Alla rättigheter förbehålles Pizzeriaromstad i Karlstad, Våxnäsgatan - Vi har even Glutenfri och Vegetarisk pizza Pizzeriaromstad 2020

Nyheter

Erbjudanden

Kartor